Informationer / Referater bestyrelsesmøder

Referater bestyrelsesmøder

Grundejerforeningen Bjørnkærvej

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 8. december 2022.

Dagsorden:
⦁ Vintertjeneste.


Formanden har med kort varsel indkaldt bestyrelsen til behandling/beslutning af vintertjeneste i sæson 2022/2023. Dette, da nuværende underleverandør ikke ønsker at forsætte nuværende aftale.

Der er indhentet to tilbud på fremadrettet vintertjeneste (vedlagt herunder) og der skal tages beslutning om hvilke tilbud der skal imødekommes. Begge tilbudsgivere har allerede vintertjeneste i nærhed af Bjørnkærvej, hvorfor der forventes, at det vil være de mest fordelagtige tilbud der er blevet indhentet.
Bestyrelsen har besluttet at acceptere tilbud fra Rye Andersen med afregning pr. saltning/snerydning jfr. tilbud herunder (punkt 2 i mail fra underleverandør). Frekvens følger de øvrige aftaler underleverandøren har i Sabro-området.
Beslutningen er vedtaget enstemmigt af bestyrelsen og tages op på næste generalforsamling.

Med venlig hilsen
Nils Thøger Jensen
Bestyrelsesformand.


 
1) Godkendelse af referat af 27/11-20 samt af 19/8-20.
Referat fra d. 27.11 og d. 19.08 er godkendt uden yderligere bemærkninger.

2) Godkendelse af regnskab.
Regnskabet for 2020 godkendes uden yderligere bemærkninger.

3) Dato for kommende Generalforsamling.
Dato for generalforsamling fastsættes til d. 12.03.21, og indkaldelse sker jf. vedtægterne. Dog med forbehold for fortsat forsamlingsforbud.
Brian og Nils udarbejder dagsorden til generalforsamling, og omdeler ligeledes indkaldelsen.

4) Hjemmeside – status samt drøftelse af fremadrettet indhold på siden.
Jeppe har arbejdet på at få styr på hjemmesiden, og holder den løbende opdateret med regnskaber/budget mv.
Der skal ligeledes gøres opmærksom på hjemmesiden og dens indhold, evt. via FB opslag, så den kan blive brugt.

5) Vejens beskaffenhed.
Ingen konstateret fejl. Saltning kører efter aftale når der er brug for det. Vejens beboer opfordres til at rydde og salte eget fortov.

6) Indkomne forslag.
Der foreslås der kun sker udlejning at vejens telt til vejens beboer.
Nils undersøger muligheden for at sænke fartgrænsen på vejen til 20 km/t

7) Velkomst til nye beboere på vejen.
Anders laver et udkast til ”Velkommen til Bjørnkærvej” brochure, så vi har noget materiale at byde nye beboer velkommen med.

8) Opdatering af telefon-/mailliste.
Listen er næsten opdateret, Nils og Brian sørger for de sidste der mangler.

9) Næste møde.
Næste møde er aftalt til d. 03.03.21 hos Nils kl. 19.00

10) Evt.
Festudvalget aflyser fastelavn, evt. via FB
Grundejerforeningen Bjørnkærvej | CVR: 34786186 | Bjørnkærvej 27, 8471 Sabro - Danmark | Tlf.: +4542319880