Information om omgravning af vejen / Informationer omkring udgravningen
Bjørnkærvej og fortovene blev totalrenoveret i 2013. 
Der bliver foretaget årligt gennemsyn af vej og fortove.
Hver hustand bidrager med 500 kroner årligt til vejfonden.
Grundejerforeningen Bjørnkærvej | CVR: 34786186 | Bjørnkærvej 27, 8471 Sabro - Danmark | Tlf.: +4542319880