Bjørnkærvej

Her på siden findes oplysninger om vores grundejerforening.
Ved spørgsmål, så brug kontaktformularen, og vi vender tilbage hurtigst muligt med svar 

Nyheder

Sabro d. 8. februar 2024

 

Grundejerforeningen Bjørnkær

Indkalder hermed til ordinær Generalforsamling fredag d. 19. April kl. 19:00
Generalforsamlingen afholdes på Bjørnkærvej 5.

 

Dagsorden:

 

 1.     Valg af dirigent.
 2.     Formandens beretning.
 3.     Regnskab forelægges til godkendelse.
 4.     Valg af formand.

Nils genopstiller ikke.

 

 1.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anders og Rita er på valg.

 1.     Valg af 1. og 2. suppleant.
 2.     Valg af revisor og revisor suppleant.
 3.     Fastsættelse af årligt kontingent.
  Nuværende kontingenter:
  Grundejerforening kr. 700,00. Grundet ekstra snerydning forslås kontingentet hæves til 1.000 kr.
  Vejfond kr. 500,00
 4.     Fremadrettet vinterberedskab.
  Fastpris eller efter behov.
 5. Behandling af indkommende forslag.
  Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
 6. Valg af festudvalg.
 7. Eventuelt.

Tilmelding skal ske til Brian på telefon: 42319880 eller mail: brianjensen999@hotmail.com
Tilmelding skal ske senest d. 12. April 2023.
Dette af hensyn til indkøb af øl, vand, vin og smørrebrød.

Generalforsamling 2021

 
Grundejerforeningen Bjørnkærvej | CVR: 34786186 | Bjørnkærvej 27, 8471 Sabro - Danmark | Tlf.: +4542319880